Vereniging Human Givens Nederland

snelle, oplossingsgerichte counselling/therapie

Human Givens

  • Gebaseerd op de moderne wetenschappelijke inzichten in hoe lichaam en geest op elkaar inwerken.
  • De effectiefste elementen van de verschillende grote stromingen in de psychologie zijn er met elkaar omgesmeed tot een samenhangend, rijk en snel werkend instrumentarium.
  • Inzetbaar op veel gebieden, zoals bijvoorbeeld trauma, stress, burn-out, angst, depressie, verslavingspatronen, concentratiemoeilijkheden.
  • Actieve eigen inbreng van de cliënt is van belang.
  • Gemiddeld voldoen 3 tot 6 sessies van 1 à 1,5 uur om de emotionele balans te herstellen. Soms is dit meer, soms minder.
  • Uit recent onderzoek blijkt dat er bij deze aanpak ondanks de korte duur in het algemeen een blijvende verandering optreedt.