Drs. José Steer

José Steer Bedrijfsmaatschappelijk werk, coaching en counseling

Op warme, deskundige, oplossingsgerichte wijze kan ik je coachen richting een vervullend leven......hoe? Het leven is immers grillig in een snelle wereld....... Bewustwording, inzicht, actie: Gaan doen wat écht belangrijk is voor jou met behulp van jouw krachtbronnen ondanks je onzekerheden

Expertise naast Human givens

Pulsar methode http://www.pulsarinspireert.nl/home.html en ACT methodiek: http://www.timetoact.nl

Drs. José Steer
Amsterdam

06-83594704
Jose.steer@upcmail.nl
www.Josesteer.nl